Intro
Intro

Succes van de missie

De defensie-industrie speelt een grote en belangrijke rol in de nationale veiligheid. Aan deze missie wordt niet alleen door de medewerkers van Defensie, maar ook door toeleveranciers iedere dag met man en macht gewerkt. Om deze missie dag in en dag uit tot een goed einde te brengen is een goede afstemming en samenwerking essentieel. De toegevoegde waarde van Add-Mission ligt ondermeer in het mogelijk maken en het verbeteren van het verstaan van elkaars taal alsmede het weten wat er gevraagd wordt van alle betrokkenen.

 • Serving those who <br>protect us

  Serving those who
  protect us

  Voor Add-Mission is de nationale veiligheid een groot goed, waar wij met hart en ziel onze bijdrage aan willen leveren. Hiervoor wordt iedere dag hard gewerkt en gestreden zodat wij veilig zijn en ons veilig voelen. Deze missie vraagt om innovatieve en hoogwaardige producten, zodat dit werk op de juiste manier uitgevoerd kan worden. Het doel van Add-Mission is om voor hen die ons dagelijks veilig houden de juiste benodigdheden te leveren. Dat gaat van communicatiesystemen en elektromagnetisch bestendige producten tot andere toebehoren. Wij zorgen dat alle betrokken Defensiemedewerkers die ons veilig houden de juiste uitrusting hebben om hun werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.  

 • Adding value

  Adding value

  Binnen Defensie heeft iedereen heeft een missie te vervullen. Om deze missie te kunnen volbrengen moeten vele schakels samenkomen en functioneren. Deze samenwerking brengt echter uitdagingen met zich mee omdat een ieder de missie vanuit zijn of haar eigen schakel of specialisme benadert. Dit kan een succesvolle samenwerking belemmeren. Het wegnemen van deze belemmeringen, weten wat er gevraagd wordt of gedaan moet worden draagt bij aan het succesvol afronden van de missie. Dat is waar Add-Mission in haar kracht staat. Zo helpen wij u met het succesvol afronden van uw missie.

 • Connecting buyers <br>and suppliers

  Connecting buyers
  and suppliers

  Het succesvol aanleveren van de juiste producten, op het juiste moment, met de juiste specificaties vereist product- en systeemkennis alsmede kennis van de markt en goede relaties met toeleveranciers. Add-Mission kent de markt en heeft de juiste contacten om voor u het juiste product in te kopen. Zo kunnen wij onder meer aan de hand van NATO Stock Nummers de juiste fabrikant en product voor u vinden. Op deze manier vinden wij voor u altijd een passende oplossing om uw missie af te ronden.