Security    |   02 december 2013

Video management systeem voor bruggen en sluizen

Video management systeem voor bruggen en sluizen
Een van de belangrijkste pijlers van brug- en sluisbediening op afstand is betrouwbaarheid.

In 2011 ontving Alphatron Security Systems van de provincie Groningen de opdracht voor het opstarten van een pilotproject voor het leveren van een video managementsysteem ten behoeve van de brug- en sluisbediening. Doel van de pilot was voor de provincie om te beoordelen of de aangedragen oplossing volledig voldeed aan hun eisen en wensen. 

De afgelopen maanden heeft Alphatron de provincie overtuigd dat onze oplossing voldoet en veel belangrijker, de gebruikers willen er zo snel mogelijk mee gaan werken! Met andere woorden, de pilot is geslaagd en daarom kan er gestart worden met de verdere uitrol van het project. 

Omvang
De provincie heeft vele vaarroutes en die zijn allemaal voorzien van  bruggen en sluizen, in totaal meer dan 80 locaties. Tot voor kort werden deze locaties bediend vanuit 18 verschillende bedienlocaties. Na de modernisering zal dit worden teruggebracht naar vier centrale bedienlocaties. 

Video management systeem
Een van de belangrijkste pijlers van brug- en sluisbediening op afstand is betrouwbaarheid. Daarom is er veel aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van de systeemconfiguratie. Het systeem is zo opgebouwd dat elke centrale bedienpost geheel autonoom en zelfstandig kan opereren. Met andere woorden, bij uitval van een centrale bedienpost zal de bediening door één van de vier centrales overgenomen kunnen worden. Dit geldt niet  alleen voor het video management systeem, maar ook voor het gehele bedieningsnetwerk van de provincie. Een veel voorkomende klacht van operators in grote meldkamers is het grote aantal  de vele monitoren voor de verschillende toepassingen. Om dit tot een minimum te beperken heeft Alphatron een intelligent monitoringssysteem ontwikkeld, dat real-time DVI signalen combineert met de weergave van camera netwerk streams. Hiermee zijn we in staat om de SCADA applicatie van de brug- en sluisbediening gelijktijdig weer te geven met de camerabeelden.  

Doel
Met de uitbreiding van de afstandsbediening kan de provincie onder meer zorgen voor ruimere bedieningstijden voor de scheepvaart. Zodra de afstandsbediening aangelegd is en goed functioneert, zullen de bruggen hier 24 uur / 7 dagen in de week op afstand bediend kunnen worden.