Security    |   09 december 2013

Koppeling camerasysteem met radar

Koppeling camerasysteem met radar
Groningen Seaport heeft besloten het huidige analoge camerasysteem te vervangen naar een intelligent digitaal camerasysteem.

Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl, de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete havendienstverlening  van logistieke - en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. In het streven van Groningen Seaport naar een optimale begeleiding van de scheepvaart is de ondersteuning van radar, marifoon en het camerasysteem onmisbaar. In dit kader heeft Groningen Seaport eind vorig jaar besloten het huidige analoge camerasysteem te vervangen naar een intelligent digitaal camerasysteem. 

Unieke wensen
Na een zorgvuldige selectieprocedure werd Alphatron begin 2012 uitgenodigd voor het maken van een aanbieding, om het huidige camerasysteem te digitaliseren. Aan deze inschrijving lag een zeer gedetaileerde werkomschrijving ten grondslag. Hier stonden vele eisen en wensen beschreven, waaronder het verzoek om het gehele systeem op basis van ethernet op te bouwen. Eén wens werd meteen duidelijk, namelijk dat het camerasysteem gekoppeld diende te worden met radar. Waardoor schepen na selectie vanuit het radarsysteem automatisch door het camerasysteem gevolgd worden. Alphatron kwam met haar eigen video managementsysteem AVCA uiteindelijk als economisch meest voordelige aanbieder uit de bus en ontving in de zomer van dit jaar de opdracht tot realisatie. 

Koppeling radarsysteem met AVCA 
De koppeling met het radarsysteem zal gerealiseerd worden aan de hand van de radarplot’s die het managementsysteem AVCA ontvangt. Nadat een schip geselecteerd is schakelen wij automatisch de dichtst- bijzijnde domecamera op. De camera schakelt op zijn beurt de bijbehorende preset stand op, om zo het schip te kunnen volgen. Met deze unieke functionaliteit bieden wij Groningen Seaport een uiterst gebruiksvriendelijk systeem aan, die klaar is voor toekomstige groei van het Groningse havengebied.Deze aanvulling op ons management systeem is een mooi praktijk voorbeeld, van de ontwikkeling van ons systeem. Alphatron investeert al jaren in de ontwikkeling van haar eigen video managementsysteem, die voornamelijk is ontstaan uit behoeften van onze klanten. 

Voortgang
De realisatie bij Groningen Seaports is op dit moment in volle gang, zoals de afstemming met de leverancier van het radarsysteem en het installeren van alle noodzakelijk hardware (Camera’s, netwerk etc.). Verder is onze R&D afdeling druk bezig met het configureren van het intelligent monitoringsysteem voor het Haven Coördinatie Centrum. Het monitoringsysteem bestaat uit vier 55” HD LED LCD schermen, waarop de camerabeelden gepresenteerd zullen worden. Uniek aan dit systeem is dat het Groningen Seaports de mogelijkheid biedt real-time DVI signalen gelijktijdig met de camerabeelden te tonen (o.a. radarsysteem, nieuws, buienradar). Het voordeel is dat het aantal monitoren in de meldkamer sterk terug gebracht kan worden.

Kortom, Groningen Seaport is met dit systeem voorbereid op de toekomst!