Medical    |   03 juli 2015

Interoperabiliteit als succesfactor

Interoperabiliteit als succesfactor
Op 12 juni 2015 vierde VISUS, de Duitse ontwikke­laar van het JiveX PACS, haar 15-jarig be­staan. Tegelijkertijd vierde Alphatron haar succesvolle 10-jarige partnerschap voor JiveX in de Benelux.

Voor oprichter Klaus Kleber, die in het jaar 2000 VISUS Technology Transfer GmbH begon als een spin-off van de universiteit Witten-Herdecke, was het jubileum de gelegenheid om samen met Harald Verloop, directeur van Alphatron Medical, terug te blikken op de snelle ontwikkelingen.  

In de eerste jaren werden de IT-managers in zorginstellingen overweldigd door het grote aantal mogelijkheden van IT voor de gezondheidszorg. Destijds waren investeringsbeslissingen gericht op functionaliteit. ‘’Het belang van connectiviteit en interoperabiliteit werd nog niet erkend”, zegt Klaus Kleber, Chief Technical Officer bij VISUS. Verschillende ontwikkelingen vragen om een verandering van houding, vooral de toenemende onderlinge verbonden­heid van de medische technologie en IT. Dit is een logisch gevolg van de digitalisering. “Opeens waren er niet alleen radiologie beelden en patiëntgegevens die moesten worden beheerd en gearchiveerd met behulp van IT, maar ook en­doscopie video’s, beelden van de hartcatheterisatiekamer of signalen zoals ECG’s. Dit vereist een flexibel systeem met een open architectuur die de koppeling met alle modali­teiten, waaronder NON-DICOM apparaten, weet te maken”, vertelt Harald Verloop, Directeur van Alphatron Medical.  

Standaardisatie als basis voor succes 
Vanaf dag 1 was Alphatron met JiveX succesvol, voornamelijk te danken aan het gebruik van internationaal erkende standaarden. Deze filosofie maakt het mogelijk dat JiveX naadloos integreert in elke IT-architectuur. Vanaf het begin werd het platform heel schaalbaar ontwikkeld. Naast de oorspronkelijke taak van een PACS, het beheren van radiologie data, werd JiveX juist ontworpen om ondersteuning te bieden aan alle an­dere klinische disciplines en hun data, waaronder alle oude ingescande archieven. Alphatron Medical erkende hiermee de trend naar ziekenhuisbrede integratie van beeld en patiëntdata. Het van origine DICOM geba­seerde radiologie PACS groeide naar een Enterprise PACS - inclusief PACS II - en later Medical Archive dat standaarden bevat als; DICOM, IHE XDS, HL7 CDA en PDF/A. JiveX Medical Archive brengt alle medische data in een zieken­huisinstelling in één applicatie samen en ontsluit al deze data via haar zero footprint viewer. Met de toenemende vraag naar mobiele oplossingen voor inzage van data, maar zeker ook het maken en opslaan van data, heeft Alphatron Medical speciaal voor tablets de HTML5 web-viewer geoptimaliseerd voor touch interfaces en een foto app gelanceerd voor smartphones. 

Inter-regionale data uitwisseling 
IHE XDS (Cross Enterprise Document Sharing) bouwt voort op de gedachte die aan het JiveX PACS ten grondslag ligt. Gegevens in een onafhankelijke standaard archiveren, zodat ze niet alleen binnen de betreffende ziekenhuis-instelling beschikbaar worden gesteld, maar ook veilig en efficiënt gedeeld kunnen worden met andere zorginstel­lingen. JiveX omarmt de nieuwe standaarden op het gebied van XDS en kan met de profielen XDS.b en XDS-I.b de taak krijgen van IHE Repository, Document Source en Consu­mer. De ziekenhuizen binnen UPZuid (St. Elisabeth Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis en Instituut Verbeeten) werken samen aan trans­murale uitwisseling van beelden met behulp van IHE-XDS. Met de ontwikkelde JiveX XDS Consumer zorgt Alphatron dat artsen in het St. Elisabeth Ziekenhuis beelden en verslagen kunnen inzien die elders in de regio zijn ge­maakt. De eerste use cases zijn recent gestart, waarbij men Nucleair Geneeskundige beelden vanuit Instituut Verbeeten en Radiologie onderzoeken uit het Amphia Ziekenhuis in het St. Elisabeth ziekenhuis bekijkt. Verschillende vervolg­projecten zoals het aanmelden en beschikbaar stellen van beelden uit St. Elisabeth ziekenhuis en het aansluiten op de MammoXL registry zijn al in voorbereiding. Grootste voordeel van JiveX XDS is de volledige integratie van de componenten in de ziekenhuisbrede beeldmanagement workflow.