Drie divisies, één 
mentaliteit

Alphatron telt drie divisies. Onze expertise omvat uiteenlopende, zeer specialistische werkterreinen daar waar communicatie, observatie, navigatie en logistiek van cruciaal belang zijn. Hoewel techniek het zichtbare product is van Alphatron, is het de dienstverlening die maakt dat klanten voor ons kiezen. Want hoe ingewikkeld een probleem ook mag zijn, de oplossing is liefst zo simpel mogelijk. Voor ons is de vraag van onze klanten dan ook belangrijker dan de toevallige beschikbaarheid van technologie. Dat maakt ons de ene keer uitvinder, de andere keer co-maker en soms een snelle leverancier. Maar klanten vinden in ons altijd een partij die luistert, meedenkt en met een werkende oplossing komt. Met Alphatron zijn onze klanten effectiever dan zonder. The human touch in technology, dat is waar Alphatron voor staat.

Alphatron Medical Alphatron Medical


Digitalisering is een van de manieren om kwaliteit van de zorg in de Nederlandse ziekenhuizen te verhogen. Nederland loopt hierin voorop. Als pionier bedenkt en ontwikkelt Alphatron Medical Systems vernieuwende oplossingen die bijdragen aan de veiligheid van patiënten en aan een efficiënte manier van werken voor artsen en verplegend personeel. De AMiS, een multifunctionele, mobiele zorgwerkplek met een geavanceerd systeem dat medicatiefouten vermindert, is hier een typisch voorbeeld van. Volgens klanten het meest flexibele systeem op de markt en op de toekomst voorbereid.

De AMiS is een voorbeeld van nauwe samenwerking tussen het Alphatron-team en zorgverleners. Door goed te luisteren naar onze klanten en inzicht te krijgen in de dagelijkse routine in een ziekenhuis zijn we in staat hun vragen te vertalen in geavanceerde, nieuwe concepten die met hen meegroeien. Alphatron heeft een lange adem. We deinzen niet terug voor een jarenlange investering met als eindresultaat een uniek systeem dat volledig inspeelt op een nog oningevulde behoefte in de markt. De AMiS is ontwikkeld in samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen, de Universiteit Twente en Nederlandse industrieel vormgevers. Productie vindt deels in Nederland plaats en deels in het Verre Oosten.

Naast onze eigen producten leveren we ook het toonaangevend medisch beeld- en datamanagementsysteem Jivex van de Duitse fabrikant Visus. Maar ook dan zijn we niet slechts leverancier. We zijn pionier - in een land dat voorop loopt - in verhoging van de kwaliteit en efficiency van de zorg door middel van digitalisering. In die hoedanigheid is Alphatron Medical een belangrijke partner voor de Duitse fabrikant.


Kennis

Producten

Innovaties

 • Medische technologie
 • Medische workflows
 • Cardiopulmonale diagnostiek
 • Automatisering
 • Systeemintegratie
 • Ergonomie
 • Medische veiligheid  
 • Dedicated medische computers, displays, ophangsystemen
 • Soft- en hardware voor het elektronisch patiëntendossier
 • Medisch beeld- en datamanagementsysteem
 • Diagnostische apparatuur
 • Multifunctionele, mobiele zorgwerkplek
 • Medicijnverdeelwagen met elektronische registratie van medicatietoediening aan patiënten
 

Cases uit de praktijk

ga naar de website alphatronmedical.com

Cases uit de praktijk

ga naar de website alphatronmedical.com